ModellInfinity V

Modellbild
Spannweite
3.5m
Klasse
F3J
Gewicht
2450g
Hersteller
Chocofly
http://www.chocofly.com