ModellInfinity V

Modellbild
Spannweite
3.5m
Klasse
F3J
Gewicht
1550g
Hersteller
Chocofly
http://www.chocofly.com